БЕРИСЛАВСЬКА   РАЙОННА  РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

шостого скликання

РІШЕННЯ
сорок другої  сесії

02.02.2015                                                                №424

Про районний бюджет
на 2015 рік


Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект районного бюджету на 2015 рік та керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2015 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 184046956 гривень, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету - 182152505 гривень, доходи спеціального фонду районного бюджету - 1894451 гривня, згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 184046956 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету - 182143505 гривень, видатки спеціального фонду районного бюджету - 1903451 гривня;
- повернення кредитів до районного бюджету у сумі 100000 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету -   100000 гривень, згідно з додатком 4 до цього рішення;
- надання кредитів з районного бюджету у сумі 100000 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету - 100000 гривень, згідно  з додатком 4 до цього рішення;
- профіцит районного бюджету у сумі 9000 гривень, в тому числі загального фонду районного бюджету - 9000 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 9000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2015 рік,у тому числі по загальному фонду -   182143505 гривень та спеціальному фонду - 1903451 гривня, згідно з додатком 3  до цього рішення.
3. Визначити оборотно-касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 100000 гривень.

4. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5                       до цього рішення.
5. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6 до цього рішення.
6. Затвердити на 2015 рік резервний фонд районного бюджету у сумі                          10000 гривень.
7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 395500 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
9. Не проводити фінансування видатків з районного бюджету до прийняття районних програм та внесення відповідних змін до діючих програм (за необхідністю):
- районної програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та   інвалідів.
10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
11. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
12. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69_1 Бюджетного кодексу України.
14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині кредитування є надходження від повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників.
16. Затвердити формули визначення обсягу міжбюджетних трансфертів бюджетам міста районного значення, сіл, селища на утримання закладів освіти та культури на 2015 рік згідно з додатком 8 до цього рішення.
17. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації в процесі виконання районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду, а по тих статтях, які затверджуються рішенням районної ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.
18. Відповідно до частини 7 статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати районній державній адміністрації повноваження в частині прийняття у період між сесіями, які скликаються районною радою, розпорядження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам району з подальшим наданням пропозицій районній раді по внесенню змін до рішення про районний бюджет на 2015 рік.
19. Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України районній державній адміністрації щоквартально звітувати перед районною радою про хід виконання районного бюджету та відповідно до пункту 4 статті 24 Бюджетного кодексу України звітувати про витрачання коштів резервного фонду.
20. Встановити, що додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
21. Надати згоду на прийняття у 2015 році від Херсонської обласної ради іншої субвенції на здійснення видатків окремих програм соціального захисту населення  в обсягах, що будуть передбачені для районного бюджету на 2015 рік, а саме:
- для надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- для  проведення витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни
та доручити заступнику голови районної ради укласти  відповідний договір.
22. Установити, що господарські організації, які належать до спільної власності територіальних громад району або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад району, сплачують до загального фонду районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 15 відсотків.
23. Визнати такими, що втратили чинність, рішення 41 сесії районної ради шостого скликання від 26 грудня 2014 року №418 «Про укладання договорів про отримання та передачу коштів субвенцій у 2015 році»,  №419 «Про надання згоди на прийняття у 2015 році від Урожайненської сільської ради субвенції на здійснення видатків, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів», №420 «Про надання згоди на прийняття у 2015 році від Бериславської міської ради субвенції на здійснення видатків, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів».
24. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів управління об’єктами комунальної власності та приватизації.


Заступник
голови районної ради                                 Н.В. Стаднік

Додаток