ДО ВІДОМА ДЕПУТАТІВ РАЙОННОЇ РАДИ,
КЕРІВНИКІВ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ,
ОРГАНІЗАЦІЙ РАЙОНУ

Відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» суб’єкти декларування, зазначені у пункті 1 та підпунктах а, б пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону (в тому числі депутати місцевих рад, керівники комунальних підприємств, установ, організацій), зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону. Бланк декларації складається з десяти сторінок (включаючи примітку), зменшення кількості сторінок не дозволяється.

 Декларація за 2014 рік має бути подана суб’єктами декларування у період по 31 березня 2015 року включно.

У відповідності до статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», депутати місцевих рад, які є самозайнятими особами, безробітними або пенсіонерами, подають зазначену вище декларацію до  апаратів відповідних  місцевих  рад  або їх виконавчих комітетів.

Зокрема, депутати районної ради, які є самозайнятими особами, безробітними або пенсіонерами, подають зазначену вище декларацію до виконавчого апарату районної ради.

Увага, зміни у Законі!  Відповідно до частини 9 статті 12 Закону перевірка достовірності зазначених у декларації відомостей здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (Державною фіскальною службою України).

Для здійснення перевірки достовірності зазначених у декларації відомостей кадровий підрозділ за місцем роботи (служби) депутата, іншої юридичної особи публічного права протягом 10 днів з дня одержання декларації від суб'єкта декларування надсилає її завірену копію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику - Державній фіскальній службі України, за поштовою адресою: Львівська площа, 8, м. Київ - 53, 04655, супровідним листом.

Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання декларації, подання завідомо недостовірних відомостей в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру є підставою для притягнення суб’єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної відповідальності відповідно до Закону.

17.03.2015

Стаднік Н.В., заступник
голови районної ради