БЕРИСЛАВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VІІ скликання
РІШЕННЯ
сорок п`ятої сесії

07.10.2020                                                                №594

Про особливості передачі в оренду майна спільної
власності територіальних громад Бериславського району

Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня  2020 року №483, рішення ХХХVІ сесії Херсонської обласної ради VІІ скликання від 14 серпня 2020 року №1752 «Про особливості передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області», керуючись статями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Крім орендодавців, визначених у статті 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», уповноважити комунальні підприємства (установи, заклади) згідно з переліком, що додається, на виконання функцій орендодавців майна спільної власності територіальних громад Бериславського району (далі – майно), що перебуває у них на балансах.

2. Уповноважити голову Бериславської районної ради на надання згоди або відмови у погодженні передачі в оренду нерухомого майна, на погодження внесення змін до договорів оренди та вирішення інших питань, що відносяться до компетенції уповноваженого органу управління.

3. Установити, що Бериславська районна рада є органом, уповноваженим відповідно до частини сьомої статті 6 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», на скасування або зміну рішення балансоутримувача або орендодавця про включення/відмову у включенні об`єкта до одного з Переліків відповідного типу.

4. Не потребують погодження передача в оренду майна та внесення змін до договору оренди майна у разі:

оренди нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п`яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб`єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії;

оренди нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів  на строк, що не перевищує 30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є комунальне підприємство, установа, організація, що здійснює діяльність з організації конгресів і торговельних виставок;

оренди транспортних засобів на строк, що не перевищує п`яти календарних днів протягом шести місяців;

внесення змін до договорів оренди до закінчення строку їх дії в частині зміни орендованого приміщення, якщо:

зміна площі здійснюється у зв`язку із уточненням площі за наслідками технічної інвентаризації приміщення, при цьому різниця між зміненою площею приміщення і площею приміщення, передбаченою первісним договором, протягом усього строку дії договору складає не більше 30 квадратних метрів та не перевищує 10 % площі приміщення, передбаченої первісним договором;  

зміна площі відбувається внаслідок відмови орендаря від частини орендованого приміщення за умови, що частина приміщення, від якої орендар відмовляється, може бути самостійним об`єктом оренди, у якого є окремий вхід і який може користуватись попитом та бути переданим в оренду іншим особам;

відбулась зміна реквізитів або найменування сторін договорів.

В інших випадках внесення змін до договорів оренди та пролонгація договорів оренди здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року №483.

5. До плати за користуванням майном не включаються та сплачуються орендарем окремо витрати на утримання орендованого майна, включаючи експлуатаційні витрати, а також вартість інших послуг, що згідно з договором оренди надаються орендодавцем.

6. Керівники комунальних підприємств, установ і закладів, що є об`єктами спільної власності територіальних громад Бериславського району, здійснюють контроль за використанням нерухомого та рухомого майна, наданого в оренду, та за виконанням зобов`язань орендаря за договором оренди нерухомого та рухомого майна.

7. Визнати такими, що втратили чинність, рішення 32 сесії Бериславської районної ради VII скликання від 11 липня 2019 року №426 «Про затвердження Положення про оренду майна спільної власності територіальних громад Бериславського району», крім пункту 2 зазначеного рішення, розпорядження голови районної ради від 20 січня 2016 року №4 «Про робочу групу з питань надання дозволу установам, закладам, підприємствам, організаціям на передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад району, що знаходиться на їх балансах», крім пункту 2 зазначеного розпорядження.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, управління об`єктами комунальної власності та приватизації.

Голова районної ради                                                                                         В.І. Коновалов

Перелік орендодавців майна спільної власності територіальних громад Бериславського району