БЕРИСЛАВСЬКА   РАЙОННА  РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VІІ скликання

РІШЕННЯ

третьої  сесії

Про районний бюджет
на 2016 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект районного бюджету на 2016 рік та керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2016 рік:

- доходи районного бюджету в сумі 183184181 гривня, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету - 180872090 гривень, доходи спеціального фонду районного бюджету - 2312091 гривня, згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки районного бюджету в сумі 183184181 гривня, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 180842090 гривень, видатки спеціального фонду районного бюджету - 2342091 гривня;

- повернення кредитів до районного бюджету в сумі 200000 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету -  200000  гривень, згідно з додатком 4 до цього рішення;

- надання кредитів з районного бюджету в сумі 200000 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету - 200000 гривень, згідно  з додатком 4 до цього рішення;

- профіцит районного бюджету в сумі 30000 гривень, в тому числі загального фонду районного бюджету - 30000 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду районного бюджету в сумі 30000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Затвердити  бюджетні  призначення  головним  розпорядникам  коштів районного бюджету на 2016 рік, у тому числі по загальному фонду -  в сумі 180842090 гривень та спеціальному фонду - в сумі 2342091 гривня, згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотно-касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету в сумі 100000 гривень.

4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Затвердити на 2016 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 10000 гривень.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 620500 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

9. Не проводити фінансування видатків з районного бюджету  по районних програмах,  строк дії яких закінчився,  до прийняття  відповідних районних програм та/або внесення відповідних змін до діючих програм (за необхідністю).

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2016 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині кредитування є надходження від повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників.

16. Затвердити формули визначення обсягу міжбюджетних трансфертів бюджетам міста районного значення, сіл, селища на утримання закладів освіти та культури на 2016 рік згідно з додатком 8 до цього рішення.

17. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації в процесі виконання районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду, а по тих статтях, що затверджуються рішенням районної ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.

18. Відповідно до частини 7 статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати районній державній адміністрації повноваження в частині прийняття у період між сесіями, які скликаються районною радою, розпоряджень щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам району з подальшим наданням пропозицій районній раді по внесенню змін до рішення про районний бюджет на 2016 рік.

19. Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України районній державній адміністрації щоквартально звітувати перед районною радою про хід виконання районного бюджету та відповідно до пункту 4 статті 24 Бюджетного кодексу України звітувати про витрачання коштів резервного фонду.

20. Встановити, що додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

21. Установити, що господарські організації, які належать до спільної власності територіальних громад району або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад району, сплачують до загального фонду районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 15 відсотків.

22. Доручити голові районної ради укласти відповідні договори про  передачу      в 2016  році районним бюджетом та використання за цільовим призначенням коштів іншої субвенції в обсязі, передбаченому додатком 5 до цього рішення, на утримання дошкільних навчальних закладів  та закладів культури з Бериславським міським головою, Козацьким селищним головою, Бургунським, Веселівським, Високівським, Зміївським, Качкарівським, Кіровським,  Червономаяцьким, Львівським,   Максимо-Горьківським,  Милівським, Новобериславським, Новорайським, Новокаїрським, Ольгівським,  Одрадокам’янським,  Раківським, Томаринським, Тягинським,  Степнянським, Шляхівським, Урожайненським сільськими головами.

23. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів управління об’єктами комунальної власності та приватизації.

Голова районної ради                                                    В.І. Коновалов

Додаток