БЕРИСЛАВСЬКА   РАЙОННА  РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІІ скликання

РІШЕННЯ
дванадцятої    сесії

22.12.2016                                                                          №149

Про районний бюджет
на 2017 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект районного бюджету на 2017 рік та керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2017 рік:

-  доходи районного бюджету в сумі 312380103 гривні, в тому числі: доходи загального фонду районного бюджету - 308482910 гривень, доходи спеціального фонду районного бюджету - 3897193 гривні, згідно з додатком 1 до цього рішення;
-  видатки районного бюджету в сумі 312380103 гривні, в тому числі: видатки загального фонду районного бюджету - 308372910 гривень, видатки спеціального фонду районного бюджету - 4007193 гривні;
- повернення кредитів до районного бюджету в сумі 200000 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету -                      200000  гривень, згідно з додатком 4 до цього рішення;
- надання кредитів з районного бюджету в сумі 200000 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету - 200000 гривень, згідно з додатком 4 до цього рішення;
- профіцит районного бюджету в сумі 110000 гривень, в тому числі загального фонду районного бюджету 110000 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.
- дефіцит спеціального фонду районного бюджету в сумі 110000 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Затвердити  бюджетні  призначення  головним  розпорядникам  коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі: по загальному фонду - 308372910 гривень та спеціальному фонду - 4007193 гривні, згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету  в сумі 200000 гривень.

4. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд районного бюджету в сумі 20000 гривень.

7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм в сумі 1433660 гривень, згідно з додатком 7 до цього рішення.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районному бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених статей видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами                   з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, що споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2017 рік:

- до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
- джерелами формування в частині фінансування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2017 рік у частині кредитування є надходження від повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників.

15. Затвердити формули визначення обсягу міжбюджетних трансфертів бюджетам міста районного значення, сіл, селища на утримання закладів освіти та культури на 2017 рік згідно з додатком 8 до цього рішення.

16. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації в процесі виконання районного бюджету, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду, а по тих статтях, що затверджуються рішенням районної ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.

17. Відповідно до частини 7 статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати районній державній адміністрації повноваження в частині прийняття                  у період між сесіями, що скликаються районною радою, розпорядження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам району з подальшим наданням пропозицій районній раді по внесенню змін до рішення про районний бюджет на 2017 рік.

18. Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України районній державній адміністрації щоквартально звітувати перед районною радою про хід виконання районного бюджету та відповідно до пункту 4 статті 24 Бюджетного кодексу України звітувати про витрачання коштів резервного фонду.

19. Встановити, що додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

20. Надати згоду на прийняття у 2017 році від Херсонської обласної ради іншої субвенції на здійснення видатків окремих програм соціального захисту населення               в обсягах, що будуть передбачені для районного бюджету на 2017 рік, а саме:
- для надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- для  проведення витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни.
Доручити голові районної ради укласти  відповідні договори.

21. Установити, що господарські організації, що належать до спільної власності територіальних громад району або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад району, сплачують до загального фонду районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 15 відсотків.

22. Доручити голові районної ради укласти відповідні угоди:

22.1. Про  передачу в 2017 році районним бюджетом та використання за цільовим призначенням коштів іншої субвенції  в обсязі, передбаченому додатком  5  до цього  рішення,  на утримання дошкільних навчальних закладів  та закладів культури з Бериславським міським, Козацьким селищним, Бургунським, Веселівським, Високівським, Зміївським, Качкарівським, Лиманецьким,  Червономаяцьким, Львівським, Максимо-Горьківським,  Милівським, Новобериславським, Новорайським, Новокаїрським, Ольгівським,  Одрадокам’янським,  Раківським, Томаринським, Тягинським,  Степнянським, Шляхівським, Урожайненським сільськими головами.

22.2. Про отримання та використання коштів іншої субвенції з:
    - Козацьким селищним головою - в сумі 13860 гривень для забезпечення продуктами харчування дітей у таборі з денним перебуванням;
    - Бургунським сільським головою - в сумі 9240 гривень для забезпечення продуктами харчування дітей у таборі з денним перебуванням;
    - Високівським сільським головою - на загальну суму 10780 гривень для забезпечення продуктами харчування дітей у таборі з денним перебуванням;
    - Веселівським сільським головою - на загальну суму 45000 гривень, в тому числі: на поліпшення матеріально-технічної бази Веселівської загальноосвітньої школи I-III ступенів  - в сумі 25000 гривень; на поліпшення матеріально-технічної бази Веселівської дитячої музичної школи - в сумі 20000 гривень;
    - Зміївським сільським головою - на загальну суму 21560 гривень для забезпечення продуктами харчування дітей у таборі з денним перебуванням;
    - Качкарівським сільським головою - на загальну суму 47700 гривень, в тому числі: для забезпечення продуктами харчування дітей у таборі з денним перебуванням - в сумі 7700 гривень, на поліпшення матеріально-технічної бази Качкарівської загальноосвітньої школи I-III ступенів  - в сумі 30000 гривень; придбання обладнання для терапевтичного відділення комунальної установи «Бериславська центральна районна лікарня» в с. Качкарівка - в сумі 10000 гривень;
    - Лиманецьким сільським головою - на загальну суму 12320 гривень для забезпечення продуктами харчування дітей у таборі з денним перебуванням;
    - Львівським сільським головою - на загальну суму 5852 гривні для забезпечення продуктами харчування дітей у таборі з денним перебуванням;
    - Максимо-Горьківським сільським головою - на загальну суму 5236 гривень для забезпечення продуктами харчування дітей у таборі з денним перебуванням;
    - Милівським сільським головою - на загальну суму 7700 гривень для забезпечення продуктами харчування дітей у таборі з денним перебуванням;
    - Новорайським сільським головою - на загальну суму 20020 гривень для забезпечення продуктами харчування дітей у таборі з денним перебуванням;
    - Ольгівським сільським головою - на загальну суму 12320 гривень для забезпечення продуктами харчування дітей у таборі з денним перебуванням;
    - Раківським сільським головою - на загальну суму 6776 гривень для забезпечення продуктами харчування дітей у таборі з денним перебуванням;
    - Степнянським сільським головою - на загальну суму 9240 гривень для забезпечення продуктами харчування дітей у таборі з денним перебуванням;
    - Томаринським сільським головою - на загальну суму 8624 гривні для забезпечення продуктами харчування дітей у таборі з денним перебуванням;
    - Тягинським сільським головою - на загальну суму 300000 гривень, в тому числі: для забезпечення продуктами харчування дітей у таборі з денним перебуванням - в сумі 20000 гривень; поточний ремонт системи опалення та приміщення Тягинської загальноосвітньої школи I-III ступенів - в сумі 230000 гривень; придбання матеріалів для поточного ремонту Тягинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини - в сумі 50000 гривень;
    - Червономаяцьким сільським головою - на загальну суму 4004 гривні для забезпечення продуктами харчування дітей у таборі з денним перебуванням;
    - Шляхівським сільським головою - на загальну суму 115400 гривень, в тому числі: для забезпечення продуктами харчування дітей у таборі з денним перебуванням - в сумі 15400 гривень; капітальний ремонт системи опалення Шляхівської загальноосвітньої школи I-III ступенів - в сумі 100000 гривень.

23. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, управління об’єктами комунальної власності та приватизації.


Голова районної ради                                                            В.І. Коновалов

Додаток