Кошторис районної ради на 2014 рік

           КОШТОРИС 

на 2014 рік

24114910  Бериславська районна рада

(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)

м. Берислав

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету  районний

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету

01   «Рада»

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

010116  Органи місцевого самоврядування )

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

1 177 310

 5 000

1 182 310

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

1 177 310

Х

1 177 310

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету.

х

 

 

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

1 177 310

 

1 177 310

Поточні видатки

2000

1 177 310

 

1 177 310

Оплата праці

2110

711 894

 

711 894

Заробітна плата

2111

711 894

 

711 894

Нарахування на оплату праці

2120

258 406

 

258 406

Використання товарів і послуг

2200

98 570

 

98 570

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

56 150

 

56 150

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

42 420

 

42 420

Видатки на відрядження

2250

3 240

 

3 240

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

103 200

 

103 200

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

586

 

586

Оплата електроенергії

2273

54 938

 

54 938

Оплата природного газу

2274

47 676

 

47 676

Інші поточні видатки

2800

2 000

 

2000

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

5 000

5 000