БЕРИСЛАВСЬКА   РАЙОННА  РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІІ скликання

РІШЕННЯ

двадцятої  сесії

21.12.2017                                                                                             №262

Про районний бюджет
на 2018 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2018 рік:

-  доходи районного бюджету - в сумі 410833241 гривня, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету - 40624885 гривень, доходи спеціального фонду районного бюджету - 4592356  гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету - в сумі 408811741 гривня, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету - 404219385 гривень, видатки спеціального фонду районного бюджету - 4592356 гривень;

- повернення кредитів до районного  бюджету - в сумі 150000 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету - 150000 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення;

- надання кредитів з районного бюджету - в сумі 2171500 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету - 2021500 гривень та надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету - 150000 гривень, згідно додатком 3 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі: по загальному фонду - 404219385 гривень та спеціальному фонду - 4592356 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету  в сумі  500000 гривень.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік  резервний  фонд районного бюджету - в сумі 200000 гривень.

6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

 - оплата послуг з охорони комунальних закладів культури.

7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм - в сумі 5762200 гривень, згідно з додатком 5  до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районному бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік:

- до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;

- джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691  Бюджетного кодексу України;

- джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

- джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України

12. Затвердити формули визначення обсягу міжбюджетних трансфертів бюджетам міста районного значення, сіл, селища на утримання закладів освіти та культурина 2018 рік згідно з додатком 6 до цього рішення.

13. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації в процесі виконання районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду, а по тих статтях, які затверджуються рішенням районної ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.

14. Відповідно до частини 7 статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати районній державній адміністрації повноваження в частині прийняття у період між сесіями, які скликаються районною радою, розпорядження голови районної державної адміністрації щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам району з подальшим наданням пропозицій районній раді по внесенню змін до рішення про районний бюджет на 2018 рік.

15. Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України районній державній адміністрації щоквартально звітувати перед районною радою про хід виконання районного бюджету та, відповідно до пункту 4 статті 24 Бюджетного кодексу України, звітувати про витрачання коштів резервного фонду.

16. Встановити, що кошти в сумі 1266600 гривень, передбачені на оплату праці з нарахуваннями (загальна сума 101632290 гривень) по відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тому числі школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», спрямовуються для фінансування витрат на оплату праці з нарахуваннями працівникам шкільних їдалень для учнів, які харчуються за кошти батьків.

17. Установити, що господарські організації, які належать до спільної власності територіальних громад району або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад району, сплачують до загального фонду районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 15 відсотків.

18. Встановити, що додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, управління об’єктами комунальної власності та приватизації.

Голова районної ради                                                                                        В.І. Коновалов

Додаток