БЕРИСЛАВСЬКА РАЙОННА РАДА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІІ скликання

РІШЕННЯ

двадцять дев'ятої сесії

22.12.2018

№372

Про районний бюджет на 2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2019 рік: - доходи районного бюджету - у сумі 353490986 гривень, у тому числі: доходи загального фонду районного бюджету - 349117410 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету - 4373576 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; - видатки районного бюджету - у сумі 353490986 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету - 349117410 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету - 4373576 гривень; - повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету - 250000 гривень; - надання кредитів зі спеціального фонду районного бюджету - в сумі 250000 гривень; - оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету - у розмірі 700000 гривень, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом; - резервний фонд районного бюджету - у розмірі 100000 гривень, що становить 0,03 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 2, 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення. Відповідно до частини 7 статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати районній державній адміністрації у період між сесіями, які скликаються районною радою, повноваження в частині прийняття розпоряджень щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам району з подальшим наданням пропозицій районній раді стосовно внесення змін до рішення про районний бюджет на 2019 рік.

4. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році - у сумі 3441314 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік: 1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України; 2) у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України. 7. Визначити на 2019 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на: - оплату праці працівників бюджетних установ; - нарахування на заробітну плату; - придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; - забезпечення продуктами харчування; - оплату комунальних послуг та енергоносіїв; - поточні трансферти населенню; - поточні трансферти місцевим бюджетам; - оплату послуг з охорони комунальних закладів культури.

8. Надати право районній державній адміністрації (фінансовому управлінню районної державної адміністрації) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

9. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно: 1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням; 2) здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету; 4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: - здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленою Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року; - оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів; 5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

10. Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів, обґрунтованих лімітів споживання.

11. Затвердити формули визначення обсягу міжбюджетних трансфертів бюджетам міста районного значення, сіл, селища на утримання закладів освіти та культури на 2019 рік згідно з додатком 6 до цього рішення, відповідно до пункту 20 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.

12. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації в процесі виконання районного бюджету, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду, а по тих статтях, які затверджуються рішенням районної ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.

13. Встановити, що кошти в сумі 1030004 гривні, передбачені на оплату праці з нарахуваннями (загальна сума 93580282 гривні) по відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тому числі школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», спрямовуються для фінансування витрат на оплату праці з нарахуваннями працівникам шкільних їдалень для учнів, які харчуються за кошти батьків.

14. Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України районній державній адміністрації щоквартально звітувати перед районною радою про хід виконання районного бюджету та, відповідно до пункту 4 статті 24 Бюджетного кодексу України, щомісячно звітувати про витрачання коштів резервного фонду.

15. Встановити, що фінансування видатків на забезпечення діяльності бюджетних установ, визначених у додатку 7 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, з 01 січня 2019 року здійснюється з бюджету Новорайської сільської ради (ОТГ), утвореної згідно із Законом України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» та перспективним планом формування територій громад, а також визнаної Кабінетом Міністрів України спроможною, з урахуванням вимог Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад».

16. Установити, що господарські організації, які належать до спільної власності територіальних громад району або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад району, сплачують до загального фонду районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 15 відсотків.

17. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

18. Встановити, що додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття у районній газеті «Маяк», відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, управління об’єктами комунальної власності та приватизації.

Голова районної ради

В.І. Коновалов

Додатки