БЕРИСЛАВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІІ скликання

РІШЕННЯ

тридцять  сьомої  сесії

20.12.2019                                                                                            № 500

 

Про районний бюджет Бериславського
району на 2020 рік

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2020 рік:

-  доходи районного бюджету - у сумі  171047437 гривень, у тому числі: доходи загального фонду районного бюджету - 166866928 гривень та  доходи спеціального фонду районного бюджету - 4180509 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету - у сумі 171047437 гривень, у тому числі: видатки загального фонду районного бюджету - 166337928 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету - 4709509 гривень;

- повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету - у сумі 300000 гривень;

- надання кредитів зі спеціального фонду районного бюджету - у сумі 300000 гривень;

- профіцит за загальним фондом районного бюджету - у сумі 529000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету – у сумі 529000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

- оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету - у розмірі   700000 гривень, що становить 0,4 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

- резервний  фонд районного бюджету - у розмірі 700000 гривень, що становить 0,4 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Відповідно до частини 7 статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати Бериславській районній державній адміністрації у період між сесіями, які скликаються Бериславською районною радою, повноваження в частині прийняття розпоряджень щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам району з подальшим наданням пропозицій районній раді стосовно внесення змін до рішення про районний бюджет на 2020 рік.

4. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 3464676 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені  статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України;

2)  джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

 6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів - є надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування - є надходження, визначені статтями 71 та 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування - є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2020 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- оплату послуг з охорони комунальних закладів культури.

8. Надати право Бериславській районній державній адміністрації (фінансовому управлінню Бериславської районної державної адміністрації) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду, відповідно  до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

9. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленою Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету.

10. Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів, обґрунтованих лімітів споживання.

11. Дозволити фінансовому управлінню Бериславської районної державної адміністрації в процесі виконання районного бюджету, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду, а по тих статтях, які затверджуються рішенням районної ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.

12. Встановити, що кошти в сумі 1146415 гривень, передбачені на оплату праці з нарахуваннями (загальна сума 87011331 гривня) по відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тому числі: школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», спрямовуються для фінансування витрат на оплату праці з нарахуваннями працівникам шкільних їдалень для учнів, які харчуються за кошти батьків.

13. Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України Бериславській районній державній адміністрації щоквартально звітувати перед Бериславською районною радою про хід виконання районного бюджету та, відповідно до пункту 4 статті 24 Бюджетного кодексу України, щомісячно звітувати про витрачання коштів резервного фонду.

14. Встановити, що фінансування видатків на забезпечення діяльності бюджетних установ, визначених у додатку 8 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, з 01 січня 2020 року здійснюється з бюджетів Милівської сільської ради (ОТГ), Шляхівської сільської ради (ОТГ) та Новокаховської міської ради (ОТГ), утворених згідно із Законом України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» та перспективним планом формування територій громад, а також визнаної Кабінетом Міністрів України спроможною, з урахуванням вимог Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад».

15. Установити, що господарські організації, які належать до спільної власності територіальних громад району або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад району, сплачують до загального фонду районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 15 відсотків.

16. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

17. Встановити, що додатки 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Бериславській районній державній адміністрації забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, управління об’єктами комунальної власності та приватизації.

Голова районної ради                                                                            В.І. Коновалов

Додаток