ОГОЛОШЕННЯ
про вивчення попиту на об’єкт спільної власності територіальних громад Бериславського району Херсонської області
-
МК КІНОТЕАТРУ «ІСКРА»

Рішення 43 сесії районної ради VІІ скликання від 28 травня 2020 року №561

Назва об’єкта: майновий комплекс кінотеатру «Іскра».

Місцезнаходження об’єкта: 74300, Україна, Херсонська область, Бериславський район, м. Берислав, вул. Центральна, 236.

Характеристика об’єкта: майновий комплекс кінотеатру «Іскра» складається з будівлі кінотеатру «Іскра» з підвалом, загальною площею 1297,5 кв.м. Будівля майнового комплексу кінотеатру «Іскра» потребує виконання ремонтних робіт.

Мета: вивчення попиту на об’єкт спільної власності територіальних громад Бериславського району Херсонської області, майновий комплекс кінотеатру «Іскра»,  для можливої передачі його в оренду або приватизації.

Цільове призначення: об’єкт соціальної, культурної інфраструктури, кінотеатр.

Перелік
документів, що надаються до Бериславської районної ради зацікавленими особами

Для заявників, які є юридичними особами:

 

Для заявників, які є фізичними особами (суб’єктами підприємницької діяльності):

- заява про наміри на оренду майнового комплексу кінотеатру «Іскра» або його приватизації;

Заява повинна містити такі дані:

- повну назву юридичної особи;

- поштовий індекс, юридичну                                та фактичну адресу місцезнаходження;

- контактні телефони заявника;

- мету використання;

- дату та підпис заявника, відбиток печатки (за наявності).

До заяви додаються:

- документи, що посвідчують повноваження керівника юридичної особи (наказ, рішення зборів тощо);

- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

- копії установчих документів;

- копія свідоцтва, що підтверджує обрану систему оподаткування;                                                                  

- заява про наміри на оренду майнового комплексу кінотеатру «Іскра» або його приватизації;

Заява повинна містити такі дані:

- повну назву суб’єкта підприємницької діяльності;

- поштовий індекс, юридичну та фактичну адресу місцезнаходження;

- контактні телефони заявника;

- вид діяльності підприємця;

- мету використання;

- дату та підпис заявника, відбиток печатки (за наявності);

- копію паспорта громадянина України;

- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності;

- копія ліцензії на здійснення окремого виду діяльності, у разі її наявності, якщо це передбачене законодавством;

 

- звіт про фінансові результати з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей на останню звітну дату, крім заявників бюджетних установ;

- економічне обґрунтування щодо здійснення певного виду діяльності при використанні цього майна;

- довідка про джерела фінансування для неприбуткових організацій.

- копію свідоцтва, що підтверджує обрану систему оподаткування;

- копію декларації про доходи фізичної особи за попередній рік;

- економічне обґрунтування щодо здійснення певного виду діяльності при використанні цього майна.

Заяви про можливу оренду або приватизацію майнового комплексу кінотеатру «Іскра» приймаються за адресою: Бериславська районна рада, 74300, Україна, Херсонська область, Бериславський район, м. Берислав, площа Перемоги, 2.

Телефон для довідок: (05546) 7 59 97, Е-mail: 24114910@mail.gov.ua