БЕРИСЛАВСЬКА   РАЙОННА  РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

VІІІ скликання

 

РІШЕННЯ

третьої сесії

 

 

24.12.2020                                                                                                                                                                                            №44

 

Про районний бюджет Бериславського району на 2021 рік

 

21301200000

(код бюджету)

 

Керуючись Бюджетним кодексом України (зі змінами),  статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Визначити на 2021 рік:

доходи районного бюджету - у сумі  220000 гривень, у тому числі: доходи загального фонду районного бюджету - 220000 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету - у сумі 220000 гривень, у тому числі: видатки загального фонду районного бюджету - 220000 гривень;

- оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету - у розмірі   2200 гривень, що становить 1,0 відсоток видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

  2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

Відповідно до частини 7 статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати Бериславській районній державній адміністрації у період між сесіями, які скликаються Бериславською районною радою, повноваження в частині прийняття розпоряджень щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам з подальшим наданням пропозицій районній раді стосовно внесення змін до рішення про районний бюджет на 2021 рік.

3. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені  статтею 641 Бюджетного кодексу України.

4. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

5. Надати право Бериславської районній державній адміністрації (Фінансовому управлінню Бериславської районної державної адміністрації) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду, відповідно  до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

6. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет                    за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленою Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету.

7. Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів, обґрунтованих лімітів споживання.

8. Дозволити Фінансовому управлінню Бериславської районної державної адміністрації в процесі виконання районного бюджету, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду, а по тих статтях, які затверджуються рішенням районної ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.

9. Відповідно до частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України районній державній адміністрації щоквартально звітувати перед районною радою про хід виконання районного бюджету.

10. Установити, що господарські організації, які належать до спільної власності територіальних громад району або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад району, сплачують до загального фонду районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 15 відсотків.

11. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

12. Встановити, що додатки 1, 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття у районній газеті «Маяк», відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, управління об’єктами комунальної власності та приватизації.

 

 

 

Голова районної ради                                                                           Д.О. Сливченко