БЕРИСЛАВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

 

30.12.2011 №50

Про перелік відомостейщо становлять службову інформацію і яким надається гриф «Для службового користування» у виконавчому апараті районної ради

 

Відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Затвердити перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф «Для службового користування» у виконавчому апараті районної ради (додається).
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого апарату районної ради Рак Л.В.

 


Голова районної ради О.Б. Тессіо


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної ради
30.12.2011 № 50


ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію
і яким надається гриф «Для службового користування»
у виконавчому апараті районної ради

1. Інформація, що міститься у внутрівідомчій службовій кореспонденції, доповідні записки, рекомендації, які пов'язані з розробкою напряму діяльності районної ради або здійсненням контрольних функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.
2. Декларації про доходи посадових осіб районної ради III – VІІ категорій посад та членів їх сімей.
3. Персональні дані, крім знеособлених персональних даних, - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
4. Розпорядження голови районної ради, що стосуються внутрішньо-організаційної діяльності виконавчого апарату районної ради, у тому числі з кадрової роботи.
5. Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, які за домовленістю сторін вважаються конфіденційними.
6. Відомості з питань технічного захисту інформації.
7. Відомості про кількість військовозобов’язаних, які працюють у виконавчому апараті районної ради.
8. Відомості з судових процесуальних документів, надіслані до відома чи виконання.
9. Відомості про державні реєстраційні номери транспортних засобів виконавчого апарату районної ради.
10. Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них.
11. Особові справи посадових осіб виконавчого апарату районної ради, книга обліку руху особових справ посадових осіб виконавчого апарату районної ради.
12. Відомості, що містяться у матеріалах службових розслідувань і перевірок.


Примітка: Виконавцю надається право, у разі необхідності, надавати гриф «Для службового користування» і іншим відомостям, що не увійшли у цей перелік, виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей; для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

 

Керуючий справами
виконавчого апарату районної ради          Л.В. Рак