БЕРИСЛАВСЬКА      РАЙОННА      РАДА
      ХЕРСОНСЬКОЇ      ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
22  СЕСІЇ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 

21.12.2012  № 238

Про районний бюджет на 2013 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект районного бюджету на 2013 рік та керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік у сумі 165763550 гривень.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 163050410 гривень, спеціального фонду бюджету - 2713140 гривень (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік у сумі 165763550 гривень, в тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 161553210 гривень та видатків спеціального фонду бюджету - 4210340 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 1497200 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 6 до цього рішення.

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 1497200 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 1497200 гривень (додаток 6).

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету в сумі 100000 гривень.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2013 рік:

- дотації вирівнювання місцевим бюджетам міста районного значення, селища та сіл у сумі 13269090 гривень;

- додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів міста районного значення селища та сіл в сумі 239853 гривень, розподіл якої проведено відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 14 грудня 2012 року №1287 «Про Порядок розподілу обсягу додаткової дотації з Державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів між районним бюджетом та бюджетами міста районного значення, сіл та селища на 2013 рік»;

- субвенції обласному бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію наслідків діяльності об’єктів спільного користування в сумі 86300 гривень;

- субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів в сумі 227710 гривень від Урожайненської сільської ради

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 1115700 гривень.

7. Установити обсяг повернення кредитів до районного бюджету у сумі 70000 гривень та надання кредитів з районного бюджету у сумі 70000 гривень в 2013 році (додаток 5).

8. Затвердити перелік об’єктів (додаток 7), фінансування яких у 2013 році буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

9. Установити розмір резервного фонду районного бюджету на 2013 рік в сумі 30000 гривень.

10. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2013 рік за їх економічною структурою:

- заробітна плата;

- нарахування на оплату праці;

- медикаменти та перев’язувальні матеріали;

- продукти харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів;

- інші виплати населенню;

11. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та районних галузевих програм на загальну суму 2275495 гривень (додаток 8) .

12. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

13. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевого бюджету, визначених у Законі України “Про Державний бюджет України на 2013 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

14. Суми дотації вирівнювання з районного бюджету, недоодержані згідно з розписом районного бюджету, перераховуються управлінням Державної казначейської служби у районі на підставі платіжних доручень фінансового управління районної державної адміністрації за рахунок фактичних доходів загального фонду районного бюджету, до 10 числа місяця наступного за звітним.


15. Установити, що в 2013 році розподіл обсягів міжбюджетних трансфертів (дотації або вилучення) будується відповідно до норм Бюджетного кодексу України та Методики розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міста районного значення, селища та сіл, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2010 року №1149 та розпорядженням голови районної державної адміністрації від 14 грудня 2013 року №1286 «Про Порядок визначення обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міста районного значення, сіл та селища на 2013 рік».

16. Згідно з Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» затвердити на 2013 рік кошти на безоплатне зубопротезування, надання інших медичних послуг ветеранам війни та праці та інші заходи в сфері медицини в сумі 36000 гривень. Головним розпорядником цих коштів визначити районну державну адміністрацію.

17. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації в процесі виконання районного бюджету, у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду, а по тих статтях, які затверджуються рішенням районної ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.

18. Відповідно до частини 7 статті 108 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями районної ради з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет на 2013 рік.

19. Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України районній державній адміністрації щоквартально звітувати перед районною радою про хід виконання районного бюджету, та відповідно до пункту 4 статті 24 Бюджетного кодексу України звітувати про витрачання коштів резервного фонду.

20. Встановити, що додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів управління об’єктами комунальної власності та приватизації.

 


Голова районної ради                     О.Б. Тессіо

 

Додаток