БЕРИСЛАВСЬКА   РАЙОННА  РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

шостого скликання

РІШЕННЯ

тридцять третьої сесії

 

30.01.2014                                        №346

 

Про районний бюджет

на 2014 рік

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект районного бюджету на 2014 рік, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Установити  загальний  обсяг  доходів  районного  бюджету  на  2014  рік  у сумі 185241798 гривень.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 182261677 гривень, спеціального фонду бюджету - 2980121 гривня (додаток 1).

2. Затвердити  загальний  обсяг  видатків  районного  бюджету  на  2014  рік у сумі 185141798 гривень, в тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 181374677 гривень та видатків спеціального фонду бюджету - 3767121 гривня за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів  (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

3. Установити   профіцит   загального   фонду   районного   бюджету у сумі 787000 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 6 до цього рішення.

4. Установити   дефіцит   спеціального   фонду   районного   бюджету  у сумі 787000 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 787000 гривень (додаток 6).

5. Установити  розмір  оборотного  касового  залишку  бюджетних  коштів районного бюджету в сумі  100000 гривень.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2014 рік:

- дотації вирівнювання місцевим бюджетам міста районного значення, селища та сіл у сумі 17098940 гривень;

- додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів міста районного значення селища та сіл в сумі 253510 гривень, розподіл якої проведено відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 21 січня 2014 року №17 «Про Порядок розподілу обсягу додаткової дотації з Державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів між районним бюджетом та бюджетами міста районного значення, сіл та селища  на 2014 рік»;

- субвенції обласному бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію наслідків діяльності об’єктів спільного користування в сумі 90100 гривень;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 988500 гривень;

- іншої субвенції обласному бюджету на співфінансування для створення Херсонського регіонального перинатального центру в сумі 311413 гривень;

- іншої субвенції Бериславській міській раді на проведення капітального ремонту майна комунальної власності Бериславської міської територіальної громади  в сумі 100000 гривень;

- іншої субвенції Бериславській міській раді на проведення робіт з реконструкції системи опалення майна комунальної власності Бериславської міської територіальної громади в сумі 20000 гривень;

- іншої  субвенції  на  проведення  громадських  робіт в сумі 120000 гривень;

- іншої субвенції Бериславській міській раді на облаштування автобусної зупинки на території міста Берислава в сумі 10000 гривень;

- іншої субвенції на проведення робіт з реконструкції системи опалення бюджетних установ в сумі 70000 гривень;

- іншої субвенції на проведення робіт з оновлення нормативної грошової оцінки населених пунктів в сумі 30000 гривень.

7. Установити   обсяг   повернення   кредитів   до   районного   бюджету у сумі 70000 гривень та надання кредитів з районного бюджету у сумі 170000 гривень в 2014 році (додаток 5).

8. Затвердити перелік об’єктів (додаток 7), фінансування яких у 2014 році буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

9. Установити розмір резервного фонду районного бюджету на 2014 рік в сумі 15000 гривень.

10. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

- заробітна плата;

- нарахування на оплату праці;

- медикаменти та перев’язувальні матеріали;

- продукти харчування;

- оплата комунальних  послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів;

- інші виплати населенню.

11. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та районних галузевих програм на загальну суму 1810700 гривень                 (додаток 8).

12. Розпорядникам  коштів  місцевих  бюджетів  забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

13. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами                            з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевого бюджету, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

14. Суми дотації вирівнювання з районного бюджету, недоодержані згідно з розписом районного бюджету, перераховуються управлінням Державної казначейської служби України у районі на підставі платіжних доручень фінансового управління районної державної адміністрації за рахунок фактичних доходів загального фонду районного бюджету до 10 числа місяця наступного за звітним.

15. Установити, що в 2014 році розподіл обсягів міжбюджетних трансфертів (дотації або вилучення) будується відповідно до норм Бюджетного кодексу України та Методики розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міста районного значення, селища та сіл, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2010 року №1149, та розпорядження голови районної державної адміністрації від 21 січня 2014 року №16 «Про Порядок визначення обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міста районного значення, сіл та селища на 2014 рік».

16. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації в процесі виконання районного бюджету, у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду, а по тих статтях, які затверджуються рішенням районної ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.

17. Відповідно до частини 7 статті 108 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації приймати розпорядження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями районної ради з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет на 2014 рік.

18. Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України районній державній адміністрації щоквартально звітувати перед районною радою про хід виконання районного бюджету та відповідно до пункту 4 статті 24 Бюджетного кодексу України  звітувати про витрачання коштів резервного фонду.

19. Встановити, що додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів управління об’єктами комунальної власності та приватизації.

 

Заступник
голови районної ради                                                                             Н.В. Стаднік

Додатки